Phacelia er en planteslekt i rubladfamilien, Boraginaceae, med 200 arter i Nord-Amerika og Andesfjellene. Artene er rike på nektar og dyrkes derfor ofte som honningplanter, blant annet honningurt, som er forvillet flere steder i Norge. Klokkehonningurt, Phacelia campanularia, og kaliforniaklokke, Phacelia minor, dyrkes også som prydplanter.