Petter Løvik, norsk politiker (H); siviløkonom. Amanuensis ved Høgskolen i Volda 1980–85 og 1988–97. Leder av Møre og Romsdal Høyre 1994–97. Medlem av Volda kommunestyre 1979–97. Vararepresentant til Stortinget 1993–97, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1997–2007. Leder av Samferdselskomiteen 2001–05.