Petrus de Dacia, svensk dominikanermunk, prior i Visby 1284; kalt Sveriges første forfatter. I studietiden i Köln ca. 1260 kom han i kontakt med en bondepike, Kristina av Stommeln, som var stigmatisert. Biografien Vita B. Christinae Stumbelensis (sv. overs. av T. Lundén 1950) skildrer, på grunnlag av deres samvær og mangeårige brevveksling, med dyp innlevelse hennes mystisk-ekstatiske religiøse erfaringer.