Petrus Ramus var en fransk filosof og humanist. Han var en ivrig motstander av Aristoteles' lære; i stedet ville han innføre en «naturlig» logikk grunnet på studium av den virkelige tenkning. Hans lære, ramismen, vant mange tilhengere.