Petrus Forsskål, svensk orientalist og naturvitenskapsmann, født i Finland, elev av Linné. I 1759 utgav han Tankar om borgerliga friheten, som var et uredd forsvar for fullstendig trykkefrihet. Som naturforsker reiste han med en dansk ekspedisjon til den sørlige del av den arabiske halvøy, hvor han døde. De fragmentariske reiserapportene ble utgitt i 1950 av A. Hj. Uggla.