Petrović Njegoš, montenegrinsk fyrstehus som hersket i Montenegro 1697–1918, først som arvelige fyrstebiskoper (vladika), fra 1852 som verdslige fyrster (gospodar). Til slekten hører Danilo (1826–60) og hans brorsønn Nikita (1841–1921), som lot seg utrope til konge 1910, men ble fordrevet av østerrikerne under den første verdenskrig.