Petropol, forskningsprogram som arbeider med petroleumspolitiske problemstillinger knyttet til internasjonalisering og omstilling i petroleumssektoren. En videreføring av de to forutgående programmene Olje og samfunn (1982–89) og Petro (1991–95). Petropolprogrammet, som startet i 1996, var planlagt avsluttet i 2000, men ble besluttet utvidet med en femårsperiode gjeldende t.o.m. 2005. Programmet er organisert av Norges forskningsråd. Perioden 1996–2000 ble finansiert av Olje- og energidepartementet, Utenriksdepartementet, Statoil, Saga Petroleum og Norsk Hydro. Perioden 2001–2005 finansieres av Olje- og energidepartementet, Statoil og Norsk Hydro.