Petra Kelly, tysk miljøpolitiker og fredsaktivist. Kelly var engasjert i freds- og miljøbevegelsen i Tyskland på 1970-tallet. Hun var medlem av det sosialdemokratiske partiet SPD fram til 1979. I 1980 var hun med på å grunnlegge miljøpartiet Die Grünen (De Grønne). Fra 1982– 1990 var hun medlem av Forbundsdagen. Der var hun særlig sterkt engasjert i arbeidet mot atomkraft, for fredspolitikk og menneskerettigheter. Hun var en av de viktigste kontaktene i vest-tysk poltikk for freds- og borgerrettigghetsbevegelsen i DDR. Hun ble drept av samboeren sin, Gert Bastian 19. oktober 1992. Bastian tok deretter sitt eget liv.