Petersaktene, en apokryf overlevering om apostelen Peters gjerninger, fra siste halvdel av 100-tallet; kjennes ikke i sin helhet; best belagt er siste del, som også har sirkulert som et eget skrift kalt Peters martyrium.