Peter Watkins, britisk dokumentarfilmskaper. Debuterte med BBC-dokumentaren Culloden (1964) om slaget ved Culloden mellom engelskmenn og skotter. Antikrigsfilmen Wargame (1965), om et tenkt atombombeangrep på England, ble ansett som svært kontroversiell og nektet vist på fjernsyn av BBC, men ble belønnet med en Oscar-pris samme år. Allerede i disse tidlige arbeidene viste Watkins sin stil: ekstremt bevegelig kamera, montasjer som stadig bryter den filmiske illusjonen, og blandingen mellom «dokumentært» og «dramatisert» stoff. Han ble snart regnet blant dokumentarfilmens fremste innovatører, men hans hang til kontroversielle emner har vanskeliggjort finansiering av filmene. Watkins har derfor produsert sine filmer i mange forskjellige land. Blant hans mest kjente er Punishment Park (1970) om militær opplæring med ekstreme midler i USA. Den lange fjernsynsfilmen Edvard Munch (1974), som ble laget i Norge, ble kritisert for sin stil, kompleksitet og for bruken av amatørskuespillere, men ble også fremhevet av mange som et betydelig verk. I 1994 avsluttet Watkins et lignende prosjekt om Strindberg.