Peter Wallenberg, svensk finansmann og jurist; sønn av Marcus Wallenberg (1899–1982). Ansatt i Atlas Copco 1953–71, deretter en rekke verv i Skandinaviska Enskilda Banken. Etter farens død ble han Wallenberg-familiens overhode, og var styreformann for flere av familiens selskaper, blant annet i investeringsselskapet Investor AB fra 1982 til 1997.