Peter Simon Pallas, tysk naturforsker som 1768 gikk i russisk statstjeneste og deltok i en russisk ekspedisjon til det sørøstlige Russland og Sibir (1768–74). Samlingene herfra danner grunnstammen i Akademiets museum i St. Petersburg. Hans verk Spicilegia zoologica (2 bd., 1767 og 1804) er høyt ansett pga. nøyaktige artsbeskrivelser og anatomiske opplysninger. Særlig betydningsfull ble hans bearbeidelse av materialet om de russisk-sibirske gnagere.