Peter Scheemakers, flamsk-britisk billedhugger. Han bygde opp et stort billedhuggerverksted i London som laget byster og gravskulptur. Hans hovedverk er Shakespeare-monumentet i Westminster Abbey (1740).