Peter Porter, australsk-britisk lyriker, født i Australia, men bosatt i Storbritannia i storparten av sitt liv; en formsikker dikter og satiriker med sterkt sosialt engasjement. Av hans tidlige samlinger kan nevnes The Last of England (1970) og Living in a Calm Country (1975). Hans Collected Poems 1961–1999 kom i to bind i 1999. Porter betraktes som en av de fineste dikterne i sin generasjon i Australia, og har vunnet flere priser. Av andre utgivelser kan nevnes Fast Forward (1984), The Automatic Oracle (1987), Possible Worlds (1990), Millennial Fables (1995), Dragons in Their Pleasant Palaces (1997), Max is Missing (2001) og Afterburner (2004).