Peter Michael Blau, østerriksk-amerikansk sosiolog, født i Wien; professor bl.a. ved University of Chicago og Columbia University. Han arbeidet særlig med organisasjonssosiologi, og utgav bl.a. The Dynamics of Bureaucracy (1955), Exchange and Power in Social Life (1964) og Crosscutting Social Circles (1984, sammen med J. E. Schwartz).