Peter Ludvig Panum, dansk lege, professor ved Københavns universitet 1864. Berømt pga. sitt epidemiologiske arbeid over meslingepidemien på Færøyene, sine undersøkelser om transfusjonen, blodets mengdeforhold, emboli, kransarterienes betydning for hjertevirksomheten og sin oppdagelse av pepsinet.