Peter Julius Coyet, svensk diplomat. Hadde oppdrag i England, for å vareta svenske interesser hos Cromwell, og i Nederland, som dengang var en viktig faktor under maktspillet i Østersjøen. Representerte Sverige under drøftingene om Roskilde-freden, fikk en del av ansvaret for at krigen brøt ut igjen 1658.