Peter Johan Moe, født i Kristiansand, norsk lege, professor i medisin (pediatri) ved Universitetet i Tromsø 1972–78 og ved Universitetet i Trondheim, samt overlege ved Regionsykehuset i Trondheim 1978–93. Omfattende vitenskapelig publikasjonsvirksomhet og en rekke tillitsverv i norske og internasjonale organisasjoner innen pediatrien. Særlig kjent for sin tilretteleggelse av behandlingen av barn med visse former av blodkreft.