Peter Christian Petersen, født i Kristiansand, bror av Hans Petersen, norsk sjøoffiser. Sekondløytnant i den dansk-norske marine 1808. Deltok som nestkommanderende på briggen «Kiel» i slaget ved Lyngør 6. juli 1812. Kontreadmiral og sjef for Marinen fra 1845.