Peter Celsing, svensk arkitekt. Han tegnet en lang rekke kirker i 1950- og 1960-årene som alle viser samme nøkternhet i materialbruk og utforming. Mest kjent er han for kulturhuset på Sergels torg i Stockholm (1971), som etter avholdt konkurranse ble omarbeidet til også å romme midlertidige lokaler for Riksdagen.