Perth, by i Australia, hovedstad i Western Australia, ved Swan River, 15 km fra utløpet; med forsteder, bl.a. havnebyen Fremantle, 1 457 600 innb. (2004), nær. 3/4 av Western Australias innbyggere. Siden 1950-årene har befolkningen vokst kraftig gjennom innvandring; først fra Sør-Europa, deretter fra Øst-Europa, Asia og Sør-Afrika. Viktig jernbaneknutepunkt og industriområde. Petroleumsraffinerier, stålverk, forbruks- og næringsmiddelindustri. To universiteter grunnlagt henholdsvis 1911 og 1975. Romersk-katolsk og anglikansk katedral. Størstedelen av Perth har villabebyggelse, klimaet er mildt, subtropisk og solrikt. Byen ble grunnlagt 1829, men hadde 1901 bare 36 274 innb.