Permanent forum for urfolkssaker, eng. UN Permanent Forum on Indigenous Issues, forum opprettet av FN i 2002; møttes første gang i FN-hovedkvarteret i New York i mai samme år. Forumet er et rådgivende organ for FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), med mandat til å drøfte spørsmål som berører urfolk med hensyn til sosial og økonomisk utvikling, kultur, miljø, utdanning, helse og menneskerettigheter. Forumet består av 16 medlemmer totalt, der halvparten er utpekt av urfolksorganisasjoner og den andre halvparten av regjeringer fra 7 regioner i verden. Forumets medlemmer er valgt i egenskap av å være uavhengige eksperter og har en tjenestetid på tre år. Ole Henrik Magga var forumets leder 2002–04.