Periandros, tyrann i Korinth 625–585 f.Kr. Etterfulgte sin far Kypselos. Ifølge Herodot var han først en mild hersker, men tok senere livet av mange fremtredende borgere i Korinth. Han samarbeidet også med tyranner i andre greske bystater. Korintisk keramikk hadde en blomstringstid i hans regjeringstid. Som sin far deltok han aktivt i etableringen av kolonier med utgangspunkt i Korinth. Han skal ha støttet musikere og diktere og regnes som en av Hellas' «sju vise menn». Tyranniet i Korinth ble avviklet etter hans død.