Percival James Patterson, jamaicansk jurist og politiker (sosialdemokrat, PNP, People's National Party). Nær medarbeider av Michael Manley, bl.a. visestatsminister og finansminister 1989–91, inntil Manley måtte trekke seg pga. dårlig helse i 1992. Partileder for PNP og Jamaicas statsminister 1992–2006.