Per Thorvald Larsen, f. 1950 i Oslo. Lektor, cand. philol. (tysk hovedfag). Lektorbladets første redaktør. I mange år lektor ved Frederik II videregående skole i Fredrikstad. Siden 2007 leder for Faglitterært Forlag. Omfattende skribentvirksomhet og forfatter av flere bøker, blant andre Tatt av skolen: Vandring i skolehistorien (2007).