Per Størmer, norsk botaniker, sønn av C. Størmer, bror av L. Størmer. Dr.philos. 1969. Professor i systematisk botanikk ved Botanisk museum, Universitetet i Oslo 1969–77, og bestyrer av Botanisk Museum 1970–74. Gjorde store innsamlinger av moser i Norge, spesielt innenfor det atlantiske floraelement. Han skrev også om norske karplanter, særlig gress, dessuten plantesosiologiske avhandlinger.