Per Oftedal, født i Stavanger, norsk genetiker, sønn av L. Oftedal (1877–1932). Dr.philos. 1959, forskningssjef ved Avdeling for genetikk, Norsk Hydros Institutt for Kreftforskning 1962–70. Professor i generell genetikk ved Universitetet i Oslo fra 1970. Har særlig arbeidet med virkningen av ioniserende stråling på arvematerialet. Medlem av 1. komité i den internasjonale strålevernkommisjon 1971–80. Initiativtager til ICPEMC, den internasjonale kommisjon til vern mot mutasjons- og kreftfremkallende miljøgifter. Visepresident for International Association of Environmental Mutagen Societies fra starten 1973–77, president 1977–81, generalsekretær 1981–85. Oppnevnt av Verdens Helseorganisasjon (WHO) i en ekspertgruppe som utredet de helsemessige virkningene av kjernefysisk krig 1982–84.