Per Meidell Riste, norsk journalist, bror av O. og T. Riste. Cand.philol. 1945, Forsvarets Høgskole 1959–60. Programsekretær i NRK 1949, redaksjonssekretær i utenriksavdelingen 1961. Presseråd ved Norges faste FN-delegasjon 1963–65. Programredaktør og sjef for utenriksavdelingen, NRK/Radio, 1966–85.