Per Karstensen, norsk politiker (A), cand.philol. Lærer, senere lektor ved Rana realskole (Rana gymnas) 1944-71, skoledirektør i Nordland 1971–73. Ordfører i Rana kommune 1964–65. Stortingsrepresentant for Nordland 1965–81. Formann i Kirke- og undervisningskomiteen 1969–73. Varapresident i Stortinget 1973–77. Visepresident i Odelstinget 1977–81. Per Karstensen var medlem av Kringkastingsrådet 1982–86. Han utgav flere bøker om lokalhistoriske emner, bl.a. Mo arbeiderforening gjennom 50 år (1952).