Per Hovdenakk, norsk museumsmann. Intendant Henie-Onstad Kunstsenter fra 1969 til 1988, direktør i perioden 1989–96. Han har vært ansvarlig for en rekke utstillinger av norsk og utenlandsk kunst. Han har også skrevet artikler om norsk samtidskunst, norsk kunst i 1930-årene, amerikansk kunst, dansk samtidskunst og COBRA i norske og utenlandske publikasjoner. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 2012 for sin innsats for norsk kunstliv.