Per Erik Bergsjø, norsk jurist og høyesterettsdommer. Bergsjø tok juridisk embetseksamen i 1985 og var tilsatt i lovavdelingen i Justisdepartementet i 1986–1989. Han var dommer i Nord-Troms tingrett i 1990–1993. Fra 1993 til 2012 arbeidet han som advokat, inntil han tiltrådte som høyesterettsdommer 1. mars 2012.