Per Egil Mjaavatn, norsk pedagog. Amanuensis i fonetikk og nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Trondheim 1976–82. Leder av Norsk senter for barneforskning 1982–97. Forsker ved Pedagogisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fra 1998. Har bidratt til å sette fokus på barns oppvekstkår nasjonalt og internasjonalt. Har opprettet det nordiske tidsskriftet Barn og det internasjonale, engelskspråklige tidsskriftet Childhood.