Per Eggum Mauseth, født i Oslo, norsk politiker (SV). Informasjonssekretær i Norges Boligbyggelags Landsforening (NBBL) 1977–89, adm. direktør i NBBL fra 1990 til sin død. Medlem av Oslo bystyre 1977–95, av formannskapet 1983–95. Kommunalråd for byutvikling 1983–90. Nestleder i SV 1987–90. Vararepresentant til Stortinget for Oslo 1989–97. Har utgitt bl.a. Leve kommunen!? Kritisk blikk på kommunene mot år 2000 (red. 1987), Oslo bak fasaden (1991).