Per Davidsen, født i Hemnes, norsk dikter, drev slektsgården og, oppmuntret av bygdas prest, skrev dikt som i avskrifter ble spredt over hele Nord-Norge. Enkelte av dem utkom lenge etter hans død og var populær oppbyggelseslesning overalt i landet. Han skrev også skjemteviser som ble meget utbredt og populære.