Per Brahe, svensk greve og riksråd, sønn av Gustav Vasas søster Margareta og Joakim, som ble halshugd 1520. Sitt nære slektskap med kongehuset utnyttet han til å bli en av sin tids fremste representanter for høyadelen. I 1539 stattholder i Stockholm, 1561 rikshovmester, øverste geheimeråd, greve. Gustav Vasas rådgiver og stedfortreder, en av landets styrere under Erik 14s sinnssykdom. Han hadde betydelige litterære interesser og skrev bl.a. håndboken Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk.