Per Brahe, svensk greve og embetsmann, sønn av Abraham B. Knyttet til Gustav Adolf, riksråd 1630. Ledet fredsforhandlingene med Polen 1635. Generalguvernør over Finland 1637–41, 1648–54; finnene så lenge tilbake til «grevens tid» som et lyspunkt. Åbo universitet ble reist 1640 på hans initiativ, og han ble dets kansler. Riksdrost og medlem av den første formynderregjering 1641, medlem av den annen 1660. Han var en utpreget aristokrat og førte et prektig hoff på Visingborg.