Per Bjarne Boym, norsk kunsthistoriker. Intendant og daglig leder ved Kunstnernes Hus 1974–75. Smelteovnsarbeider ved Sandnes Aducerverk 1976–83. Konservator og daglig leder Lillehammer Bys Malerisamling 1984–1993 (Lillehammer Kunstmuseum 1994). Har publisert en rekke artikler, bl.a. om Lillehammermalerne og Thorvald Erichsen. Har ledet større utstillinger som «Edvard Munchs monumentale prosjekter 1909–30» i Lillehammer Bys malerisamling 1993. Knyttet til Lillehammer-OL's utvalg for kunstnerisk utsmykking og utstillingen «Vinterland», 1993–94. Dir. Bergen Kommunes Kunstsamlinger 1994–95. Direktør for Oslo Kommunes Kunstsamlinger (Munchmuseet) 1995–96, direktør for Museet for samtidskunst 1996–2003.