Per Bergan, født i Nærøy, Nord-Trøndelag, norsk biolog. Universitetslektor ved Universitetet i Oslo 1960–83, førstelektor 1965. Dr.philos. 1962 på en avhandling om virkningen av varmesjokk på celledelingen. Tjenestegjorde i de norske styrker i England og på Kontinentet 1941–45. Formann i Norsk Zoologisk Forening 1983–85. Har deltatt mye i offentlig debatt om evolusjon.