Per Anders Bøhn, norsk kringkastingsmedarbeider; cand.jur. Bøhn var programsekretær i dagsnyttavdelingen i NRK 1946, redaksjonssekretær 1956, programredaktør og sjef for Dagsnytt- og reportasjeavdelingen, Radio 1967–79.