Per Ali Freudenthal, svensk forfatter, banktjenestemann og journalist. Bl.a. under pseudonymet Ode Balten utgav han 1910–15 en rekke små novellistiske skissesamlinger og romanene I lustgården (1912), Den förgyllda grodan (1914) og I narrkåpa och harnesk (1915). Stilen er raffinert estetiserende, med motiv og stemninger hentet fra slutten av 1800-tallet og fra symbolismens virkemidler: tretthet, melankoli, forskjellig slags erotikk, viljeløshet og dødslengsel. Ved siden av de pessimistiske drømmestemningene finnes krasse, satiriske utfall mot det borgerlige samfunnet. Denne linjen ble fortsatt i Idyller i helvetet (1919) og Resa till Venus (1923), inntil manglende publikumsinteresse gjorde at han forlot forfatterbanen. I 1960- og 1970-årene fikk han en slags renessanse.