Per A. Utsi er en norsk politiker fra Arbeiderpartiet. Han var lokalredaktør i avisen Finnmarken i Vardø fra 1963 til 1966 og distriktssekretær i LO 1967–1973. Medlem av Sør-Varanger kommunestyre 1971–1975. Fast møtende vararepresentant til Stortinget 1973–1977, stortingsrepresentant for Finnmark 1977–1985. Han var Stortingets ombudsmann for Forsvaret og ombudsmann for sivile tjenestepliktige i 1985–2001. Per A. Utsi har utgitt blant annet Nye trekk i Norges sikkerhetspolitiske situasjon (1982).