Penza, fylke i Russland, i Volga-regionen (Penzenskaja oblast), grenser mot Saratov i sør og republikken Mordovija i nord; 43 200 km2 med 1 388 000 innb. (2008). Administrasjonssenter: Penza. Fylket er et gammelt jordbruksområde med 35 % av befolkningen bosatt på landet. Skog og steppeland. Stor jorderosjon. Viktigste avlinger er vinterrug og vårhvete. Industrien er konsentrert i hovedstaden Penza.