Pentsjo Slavejkov, bulgarsk forfatter, sønn av P. R. Slavejkov. Hovedverker er Episke sanger (2 bd., 1896–98, ny utg. 1907), De lykksaliges øy (1910) og det ufullførte poemet Den blodige sangen, med emne fra frihetskrigen mot tyrkerne, som han arbeidet med fra 1893 til sin død (deler offentliggjort 1896). Han søkte å forene nasjonal tradisjon med moderne europeiske kulturstrømninger og er en av de sentrale skikkelser i bulgarsk litteratur på overgangen mellom 1800- og 1900-tallet.