Pensjonstrygd for skogsarbeidere, ble innført ved lov av 3. des. 1951 og omfattet tilsatte i skogsarbeid. Ordningen ble avviklet ved utgangen av 2005.