Penguin, norsk sjømålsmissil produsert av Kongsberg Defence & Aerospace. Leveres i forskjellige utgaver: for bruk på fartøy og helikopter med to trinnsmotor, for bruk på jagerfly med ett trinnsmotor. Rakettmotoren har fast drivstoff. Totrinnsutgaven har en masse på 385 kg, en lengde på 3,0 m, en diameter på 28 cm og et vingespenn på 1,4 m. Stridshodet har en masse på 120 kg, og rekkevidden er ca. 34 km for fartøy-/helikopterversjonen og ca. 50 km for jagerflyutgaven. Før avfyring blir missilet tilført måldata og følger deretter en programmert bane styrt av et system for treghetsnavigasjon. I siste fase ledes det mot målet av en norskutviklet infrarød søker. Er i bruk i Norge, Sverige, Hellas, Tyrkia, Spania, USA og Australia.