Pelagiske øyer, italiensk øygruppe i Middelhavet, mellom Malta og Tunisia, omfatter Lampedusa, Linosa og den ubebodde Lampione. Fiske (sardiner og svamper) og lettere konserveringsindustri. Turisme.