Pehr Hilleström, svensk maler; besøkte Paris 1757–58 som elev av Jean Baptiste Chardin og François Boucher. Hans mange skildringer, særlig av samtidens svenske borgerliv, ofte interiører med maleriske lysvirkninger, scener fra smier eller gruver og så videre, har betydelig kulturhistorisk interesse. Fra 1794 var han professor, fra 1810 direktør for Konstakademien i Stockholm.