Pehr Gustaf Gyllenhammar, svensk industrileder; utdannet jurist. Ansatt i Försikringsaktiebolagen Skandia fra 1965, adm. direktør 1970. Konsernsjef i AB Volvo 1971–90, styreformann 1983–93. Gikk 1993 av som styreformann og solgte sine aksjer etter at fusjonsplanene mellom Volvo og Renault ikke oppnådde tilstrekkelig støtte. Gyllenhammar har en lang rekke styreverv i internasjonalt næringsliv. 1978 hadde han og daværende statsminister Nordli drøftinger om et olje- og industrisamarbeide mellom Volvo og den norske staten, som ikke førte frem.