Pedro António Correia Garção, portugisisk dikter. Det mest fremtredende medlem av Arcádia Lusitana, som var blitt stiftet i 1756. Garção uttrykte seg i svært ulike sjangere. Han var fremfor alt lyriker, men skrev også prosaverk og stykker for scenen: to komedier og – muligens – også to tragedier, helt i tråd med Arcádias bestrebelser på å skape et nasjonalt teater. Han var sterkt opptatt av antikkens litteratur og benyttet i sin egen diktning en rekke av de gamle greske og latinske metre og sjangere, bl.a. dityramben, som han introduserte i portugisisk litteratur. Han etterlot seg dessuten en del tekster av ironisk-satirisk karakter.