Peder Norden Sølling, norsk-dansk sjøoffiser, kommandør 1812. Kjent særlig for sitt arbeid med å få innført bedre, mer sjødyktige los- og fiskebåter. Minnestein i Grimstad, hvor Sølling 1800 fikk bygd Norges første dekkede losbåt. En minnestøtte ved Farsund (Loshavn) gikk tapt under krigen. Sølling opprettet sjømannshjemmet «Bombebøssen» i København.